"SAMITO & NATSCHKE"

- PopJazzBoaNova -

 

BESETZUNG

David Samito - Gesang, Piano, Gitarre
Simon Natschke - Bass